Danh sách giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh

Tùy khách hàng yêu cầu cung cấp giáo viên nước ngoài, TAM sẽ theo yêu cầu của khách hàng và gửi giáo viên bản ngữ khách yêu cầu. Với khách hàng cần giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Mỹ, Canada, Úc thì TAM sẽ cung ứng giáo viên bản ngữ chuẩn như yêu cầu. Còn một số khách hàng có kinh phí thấp nên chỉ yêu cầu giáo viên phát âm chuẩn, không yêu cầu đến từ quốc gia nào thì TAM cũng cung cấp gv nước ngoài đúng theo nguyện vọng của khách.

Danh sách đội ngũ giáo viên nước ngoài tại TAM-Vietnam

No Teacher Nationality
1 Faith Aus
2 Stuart American
3 Alena Russian
4 Ross English
5 Justin American
6 Tim  USA
7 Thomas Dutch
8 Dylan  USA
10 Tanya Canadian
11 Mandy U.K
13 Olga Russian
14 John Aliu South Africa
15 Lilian Africa
16 Merjay Filipino
 16  Mary
17 Miriam Spanish
19 Adela English
20 J.J S.African
21 Steph British
22 Matilka Canadian
23 Meghan French
24 Kate British
25 Melanie British
26 Sean British
27 Mike British
28 Aine Irish
29 Emilia Polish
30 Katie Irish
31 Richard English
32 Peter Irish
33 Elaine Irish
34 Donagh Irish
35 Samantha UK
36 Matty UK
37 Cody USA
38 Adrian Canadian
39 Rochelle Canadian
40 Sita Czech
41 Matthew S.Afrikan
42 Anna Czech – American citizen
 42  John British
43 Brett S.African
44 Filip S.African
45 Mechelle Bỉ + Philip
46 Stefano Italian
47 Michaela Bỉ
48 Monique S.African
49 Ankshita Egypt
50 Brittney US
51 Emily British
52 Eleanor UK
53 Elliot S.Afican
54 Yana  Canadian
55 Natan  Canadian
56 Lucy south african
57 Emma Saleum British
58 Michael John Murray South Africa
59 Tasmyn Mc Gregor South Africa
60 Aine Doyle British
61 Arvil Irish
62 Jamie British
63 Dylan Irish
64 Devin American
65 Evan Canada
66 Alex  English
67 Jo  English
68 Joanna  English
69 Mike  English
70 Sam  British
71 Beth  British
72 Marc  British
73 Lucy  Canadian
74 Leslie  Canadian
75 Steve  Canadian
76 Holly  Canadian
77 Max  Canadian
78 Jasmine  Canadian
79 Daniel USA
80 Lorena USA
81 Andy USA
82 Gary USA
83 Devon USA
84 Sammy USA
85 Elisa USA
86 Lizanda  British
87 Cindy  UK
88 Damian  British
89 Dane  British
90 Elaine  British
91 Gavin  British
92 Haylay  British
93 Jayson  Aus
94 Jesse  Aus
95 Joshua  Aus
96 Laura USA
97 Liam  British
98 Melanie 2  British
99 Matt USA
100 Niki  British
101 Max 2 USA
102 Chris USA
103 Enda  British

TAM -Vietnam có đội ngũ giáo viên bản ngữ chất lượng số 1 Hà Nội
các bạn chỉ cần

Giáo viên bản ngữ của TAM:
– Giàu kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp nhiệt tình tâm huyết
– TAM quản lý giáo viên nước ngoài chặt chẽ
Chương trình dạy tiếng Anh hiệu quả
– Chương trình học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của nhà trường và học viên
– Phương pháp dạy học sáng tạo vừa sinh động hấp dẫn vừa mang đến hiệu quả cao với trẻ nhỏ.