Quản lý hoạt động của giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh

Tìm Giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh hiện nay đang là nhu cầu cần thiết đối với các bậc phụ huynh,  các trường học đang dần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh bằng cách thuê giáo viên bản ngữ về dạy

Trong thời gian qua, một số trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã liên kết với các trường học mở các lớp tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài của trung tâm ngoại ngữ vào giảng dạy tại các trường học.

Những vấn đề nảy sinh khi ký hợp đồng lao động với giáo viên nước ngoài

Ngày 29/6/2017, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Nguyễn Anh Ninh đã ký ban hành văn bản số 1030/SGD&ĐT-GDCN&GDTX hướng dẫn thủ tục cho giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Văn bản này nêu rõ: Trong thời gian qua, một số trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã liên kết với các trường học mở các lớp tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài của trung tâm ngoại ngữ vào giảng dạy tại các trường học.

Đây là một nội dung được triển khai mới trên địa bàn tỉnh, đã góp phần tác động tích cực đến công tác dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường, tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên tiếng Anh được tiếp xúc, học tập với người nước ngoài.

Thực tế cho thấy, việc các trường học công lập tự tìm kiếm nguồn giáo viên nước ngoài đến giảng dạy tiếng Anh tại trường gặp nhiều khó khăn cả về nguồn giáo viên, thủ tục, kinh phí; trong khi đó, các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập có nhiều thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm giáo viên.

Do đó, các trung tâm đã liên kết với các nhà trường để điều phối giáo viên người nước ngoài đang thực hiện hợp đồng lao động đã ký với trung tâm để tham gia giảng dạy một số lớp tại trường.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu thực hiện, còn xảy ra hiện tượng sử dụng lao động người nước ngoài chưa đảm bảo đúng quy định. Về việc này, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 572/SGD&ĐT-GDCN&GDTX ngày 18/4/2017 nhằm chấn chỉnh công tác dạy và học ngoại ngữ với nước ngoài, trong đó, yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung chưa được quy định, hướng dẫn chỉ tiết, dẫn đến việc các đơn vị liên quan khó khăn, lúng túng khi thực hiện, cụ thể:

Về việc yêu cầu các trường học có giáo viên người nước ngoài vào hoạt động phải ký hợp đồng lao động với nước nước ngoài: Thực tế, giáo viên người nước ngoài do trung tâm ngoại ngữ tuyển, chịu sự quản lý trực tiếp của các trung tâm ngoại ngữ.

Các trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng về việc xin cấp phép lao động, ký hợp đồng lao động, trả lương và thực hiện các thủ tục liên quan khác (visa, tạm trú…) cho giáo viên.

Do đó, khi trung tâm ngoại ngữ và các trường học liên kết mở các lớp tiếng Anh do người nước ngoài của trung tâm đến dạy, 2 đơn vị sẽ phải ký thỏa thuận hợp tác, việc nhà trường ký hợp đồng lao động với người nước ngoài là không cần thiết.

Về việc yêu cầu các trường học có giáo viên người nước ngoài vào hoạt động phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho giáo viên người nước ngoài: Việc làm thủ tục cấp phép lao động của người nước ngoài nên do Trung tâm ngoại ngữ (hoặc đơn vị chủ quản) thực hiện sẽ hợp lý hơn.

Thực tế một giáo viên người nước ngoài có thể tham gia giảng dạy ở nhiều trường, nếu quy định trường học nào có giáo viên người nước ngoài vào hoạt động, trường đó phải làm thủ tục cấp phép lao động cho giáo viên, thì một giáo viên người nước ngoài sẽ có nhiều giây phép lao động, như vậy, sẽ dẫn đến chồng chéo, rườm rà về thủ tục hành chính, gây lãng phí thời ẹian, công sức, kinh phí.

Một số đề nghị tăng hiệu quả quản lý giáo viên nước ngoài

Để quản lý hiệu quả hoạt động của giáo viên người nước ngoài, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, là căn cứ để các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo công tác cải cách hành chính, tạo môi trường tốt thu hút lao động nước ngoài có chất lượng đến làm việc tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt là lao động nước ngoài trong giảng dạy ngoại ngữ, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, Sở GD&ĐT Lào Cai đề nghị:

Giao cho đơn vị chính sử dụng người nước ngoài (là các trung tâm ngoại ngữ hoặc đơn vị chủ quản) chịu trách nhiệm thực hiện làm thủ tục cấp phép lao động, ký hợp đồng lao động với lao động người nước ngoài và các giấy tờ liên quan khác nhằm đảm bảo một đầu mối, tránh chồng chéo.

Các trường học có trách nhiệm phối họp quản lý, giám sát; đồng thời, các hoạt động trên sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Đề nghị Sở Ngoại vụ có văn bản hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị cho phép đoàn vào đối với trường hợp giáo viên người nước ngoài của các trung tâm ngoại ngữ vào các cơ sở giáo dục.

Đề nghị Sở LĐ-TB&XH có văn bản hướng dẫn chi tiết trình tự, hồ sơ thực hiện thủ tục cấp phép lao động; đối với trường hợp đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực, làm việc cho người sử dụng lao động ở cùng vị trí công việc nhưng khác địa điểm làm việc.

Việc quản lý hoạt động của giáo viên nước ngoài tại TAM-Vietnam luôn được ban lãnh đạo quan tâm, nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy đồng thời cũng tạo môi trường thu hút lượng giáo viên nước ngoài ổn định

theo báo Xã Luận