Cung cấp phần mềm dạy ngoại ngữ

Mỗi công ty nói chung có thể tồn tại và phát triển phụ thuộc vào 3 yếu tố: Con người, tài chính và sản phẩm. Khoan chưa bàn tới hai yếu tố đầu tiên, chúng tôi xin giới thiệu về yếu tố sản phẩm của 1 trung tâm ngoại ngữ – đó chính là giáo trình và phần mềm giảng dạy.

 

Phần mềm được tích hợp thật nhiều Games, tương tác, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng phù hợp với từng độ tuổi học sinh cụ thể.

Giảm thiểu đi những hạn chế khi giáo viên soạn bài thủ công, Giáo án phầm mềm đồng bộ, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển toàn cầu hóa.

MLI

Phần mềm MLI ( My little Island) phù hợp độ tuổi từ 3-5

ODI

Phần mềm ODI ( Our discovery island) các cấp độ từ lớp 1 đến lớp 5

F&F

Phần mềm Family & Friend