Cam kết chất lượng chương trình

  • TAM cam kết mang đến 100% giáo viên bản ngữ. Chỉ cần sau một khóa học bạn sẽ thấy khả năng ngoại ngữ của mình đã thay đổi đáng kể.
  • Chương trình học được bộ phận chuyên môn lên giáo án, thiết kế bài học và kiểm định chặt chẽ trong suốt quá trình.
  • Bài học sinh động, linh hoạt, kết hợp các phương thức ghi nhớ nhằm giúp học viên đạt được hiệu quả cao nhất.
  • Giáo viên trực tiếp kèm cặp, chỉnh sửa những lỗi sai dù nhỏ nhất cho học viên ở tất cả các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
  • Đến tại địa điểm theo yêu cầu của học viên, theo giờ giấc của học viên, giúp học viên tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại.
  • Chương trình học linh hoạt, thay đổi theo tiến trình kiến thức.
  • Học viên được nói, được giao tiếp thật nhiều với giáo viên bản ngữ.
  • Học viên được chủ động đề xuất chủ đề học tùy theo nhu cầu.