Tiêu chuẩn chất lượng giáo viên

  • Tiêu chuẩn chất lượng giáo viên của TAM.

Với gần 10 năm làm trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ cũng như đào tạo và quản lý giáo viên nước  ngoài tại Việt nam, công ty Cổ phần đào tạo và hợp tác giáo dục TAM Việt nam luôn tuyển chọn và đào tạo những giáo viên đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, nhằm mang lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ hiệu quả nhất.

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

  • Tất cả đội ngũ giáo viên của TAM được sự quản lý chặt chẽ của phòng chuyên môn của TAM.
  • Tất cả mọi chương trình học , mọi tiết học trước khi giảng dạy phải được phòng chuyên môn của TAM kiểm tra .
  • TAM thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ để đánh giá hiệu quả học tập trong suốt quá trình cũng như đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên
  • Với các trung tâm anh ngữ TAM luôn kết hợp hỗ trợ những buổi kiểm tra đầu vào, đầu ra của học sinh hoặc những buổi đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.
  • TAM liên tục tổ chức các chương trình đào tạo , chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm mang lại hiệu quả cao nhất tới mọi đơn vị khách hàng.